کلیدواژه‌ها = سواد اطلاعاتی
تعداد مقالات: 4
3. وضعیت سواد اطلاعاتی دبیران دبیرستان‌های عادی و هوشمند مقطع دوم متوسطه شهر کاشان

دوره 3، 1 و 2، زمستان 1392، صفحه 91-102

حمید رحیمی؛ علی یزدخواستی؛ زهرا فیضی


4. نیمرخ سواد اطلاعاتی دانشجویان دکتری و اعضای هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم

دوره 2، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 93-104

محمد ساجدی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم