کلیدواژه‌ها = کتابخانه‌های دانشگاهی
تعداد مقالات: 14
4. سنجش وضعیت بهداشت و سلامت محیط کار در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی شهر تهران

دوره 4، 1 و 2، بهار 1394، صفحه 35-50

آرزو مقصودی؛ هاجر زارعی؛ سیدمحمد سیدعلوی


8. بررسی میزان فرسودگی شغلی کتابداران دانشگاه اصفهان و رابطه آن با عوامل دموگرافیک

دوره 2، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 11-20

رقیه رضایی‌آدریانی؛ احمد شعبانی؛ محمدرضا عابدی


9. نیازهای اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر و نقش کتابخانه در تأمین آن نیازها

دوره 2، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 65-78

سارا برزگر؛ بنفشه داداشی؛ سیدعابدین حسینی‌آهنگری


13. ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی همدان از طریق مدل تحلیل شکاف

دوره 2، شماره 2، بهار 1392، صفحه 1-16

مهدی مرادیان تمجید؛ سعید غفاری؛ عاطفه زارعی