تعداد مقالات: 131
9. بداخلاقی در پژوهش (یادداشت سردبیر)

دوره 3، 1 و 2، زمستان 1392، صفحه 0-0

نجلا حریری


16. ارزیابی نرم‌افزارهای اصطلاحنامه در ایران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1390

محمد حسن؛ آرش محمدخانی؛ آزاد پاک نژاد


17. ارائه یک چارچوب مفهومی برای ارزیابی پرمایگی و آموزش آگاهی از امنیت اطلاعات کاربران

دوره 1، شماره 2، بهار 1391

محمد حسن زاده؛ داوود کریم¬زادگان مقدم؛ نرگس جهانگیری


21. ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی همدان از طریق مدل تحلیل شکاف

دوره 2، شماره 2، بهار 1392، صفحه 1-16

مهدی مرادیان تمجید؛ سعید غفاری؛ عاطفه زارعی


22. ارزیابی وبگاه مجله‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی بر اساس ابزار ارزیابی کیفیت(WQET)

دوره 2، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 1-12

آذر نوری افکند؛ داریوش مطلبی؛ مهدی علیپورحافظی