چالش‌ها و موانع ترغیب دانش‌آموختگان رشته‌ی کتابداری و اطلاع‌رسانی به ایجاد کارآفرینی و اشتغال‌زایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی نهاد کتابخانه های عمومی کشور

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی و مسئول کتابخانه عمومی قیامدشت

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی چالش­ها و موانع ترغیب دانش‌آموختگان رشته­ی کتابداری و اطلاع­رسانی به ایجاد کارآفرینی و اشتغال­زایی است.
روش­شناسی: پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش پیمایشی توصیفی انجام شده است.جامعه­ی آماری این پژوهش 150 نفر از دانش‌آموختگان کتابداری و اطلاع­رسانی (شاغل یا غیر شاغل) دانشگاه­های تحت پوشش وزارت علوم و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی بودند که بر اساس نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. پس از جمع­آوری پرسشنامه­ها، تعداد 122 پرسشنامه عودت داده شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه­ی محقق­ساخته است.به منظور مشخص‌کردن وضعیت داده­ها از آزمون نسبت دوجمله­ای و برای رتبه­بندی عوامل موثر بر عدم کارآفرینی از آزمون فریدمن استفاده شد.
یافته­ها: مهم­ترین مانع ترغیب دانش­آموختگان کتابداری و اطلاع­رسانی به ایجاد کارآفرینی و اشتغال­زایی نبود آموزش مناسب جهت کسب درآمد از مهارت­های حرفه­ای است. همچنین، نبود نهادهای حمایتی رسمی و غیررسمی مناسب، کم­اثرترین عامل عدم کارآفرینی است.
نتیجه­گیری: نتایج پژوهش نشان می­دهد که سرفصل­های آموزشی باید مورد بازنگری قرار گیرد، واحد کارآفرینی به واحدهای درسی رشته­ی کتابداری و اطلاع­رسانی اضافه شود، دروس تخصصی از حالت نظری صرف خارج شده و دانشجویان با جنبه­های عملی و کاربردی دروس نیز آشنا شوند. همچنین، آموزش‌های مناسبی باید در زمینه­ی کسب مهارت­های کارآفرینی ارائه شود تا دیدگاه دانشجویان رشته نسبت به ماهیت آن تغییر یابد. اساتید و صاحب­نظران رشته باید دانشجویان را با مفاهیم نوینی همچون جامعه­ی اطلاعاتی، سازمان یادگیرنده، اقتصاد دانش­محور و غیره آشنا کرده و اهمیت این مفاهیم  و نقش کاربردی آن­ها را در همه­ی جنبه­های زندگی، از  جمله درآمدزایی و ایجاد کسب و کار  به دانشجویان ارائه کنند.

کلیدواژه‌ها


آراستی، زهرا؛ اکبری­جوکار، محمدرضا (1387). تحقیقی پیرامون ویژگی­های کسب وکارهای زنان کارآفرین تحصیل‌کرده دانشگاهی و مشکلات آنان در راه­اندازی کسب وکار. دوماهنامه علمی-پژوهشی دانشور رفتار. 15 (32): 37-46.

جنینگز، دی. اف. و یانگ، دی. ام. (1990). مقایسه تجربی بین اقدامات عینی و ذهنی از محصول نوآوری کارآفرینی شرکت­ها. کارآفرینی در تئوری و عمل. 15 (1): 53-66. نقل در شریف­زاده، ابوالقاسم؛ اسدی، علی (1383). دانشگاه، کارآفرینی و توسعه­ی دانش­بنیان. تهران: جهاد دانشگاهی، واحد تهران، انتشارات.

جوادیان­صراف، نصرالله؛ شجیع، رضا (1388). بررسی نگرش دانشجویان تربیت بدنی به موانع کارآفرینی و مشکلات راه­اندازی کسب و کار بعد از فراغت از تحصیل. پژوهش در علوم ورزشی. 22: 81-95.

رستگار­هروکی، زهرا (1388). سنجش ویژگیهایشخصیتی کارآفرینی کتابداران و اطلاع­رسانان شاغل در کتابخانه­های دانشگاه‌های دولتیشهر تهران. پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، تهران.

زوارقی، رسول (1391). بررسی نقش و جایگاه کتابخانه­های عمومی در توسعه­ی فرهنگ کارآفرینی. کتاب ماه (کلیات).
15 (6): 94-101.

عابدی، رحیم (1381). کاوش در کارآفرینی درون­سازمانی. فصلنامه­ی مطالعات مدیریت. 35 و 36: 111-134. نقل در  بهبهانی، پگاه (1385). سازمان­های کارآفرین ایرانی حوزه IT در تهران: بررسی وضع موجود و شناسایی محدودیت­ها و موانع. تهران: فرزین.

کریمیان، محمدتقی؛ امیرلطیفی، فریبا (1386، اسفند). "بررسی موانع و چالش­های کارآفرینی فارغ­التحصیلان دانشگاهی جویای کار خانم استان گلستان". مقاله­ی ارائه‌شده در همایش ملی آموزش عالی و کارآفرینی، دانشگاه سمنان. بازیابی 29 آبان 1391، از: www.eModir.com

محمدکاظمی، رضا؛ قاسمی، حمید؛ رستم بخش، محمدرضا (1390). شناسایی و تحلیل موانع رفتاری کارآفرینی سازمانی در سازمان تربیت بدنی (وزارت ورزش) کشور. پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی. 1 (2): 89-100.

مطهری، علی (1387). کارآفرینی، خلاقیت،  نوآوری. تهران: آزادمهر.

مکی­آل­آقا، بدیع­الزمان (1386). نقش دانشگاه در توسعه­ی کارآفرینی. اندیشه­های تازه در علوم تربیتی. 2 (4): 115-127.

نوروزی، محمدرضا (1388). موانع کارآفرینی دانشگاهی و اقدامات راهبردی برای تقویت کارآفرینی دانشجویان. کار و جامعه.
 111: 10-17.

هیسریچ، رابرت. دی.؛ مایکل پی. پیترز. (1383). کارآفرینی. (علیرضا فیض­بخش، حمیدرضا تقی­یاری، مترجم).  تهران: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه­ی انتشارات علمی، ج. 1. (نشر اثر اصلی 2000).

یداللهی­فارسی و دیگران (1390). مطالعه­ی موانع کارآفرینی در ورزش کشور. توسعه­ی کارآفرینی. 3 (12): 105-124.

 

Allison, Melody M. (2007). Women's health: ibrarian as social entrepreneur. Library Trends. Vol.56; 2: 423-448.

Bitzenis, Aristidis; Nito, Ersanja (2005). Obstacles to entrepreneurship in a transition business environment: the case of Albania. Journal of Small Business and Enterprise Development. Vol.12 ; 4: 564 – 578.

Liao, Debbie; Sohmen, Philip (2001). The development of modern entrepreneurship in china. Stanford journal of East Asian affairs. Vol.1: 27-33.

Singh Sandhu, Manjit; Fahmi Sidique, Shaufique; Riaz, Shoaib (2011). Entrepreneurship barriers and entrepreneurial inclination among Malaysian postgraduate
students. International Journal of Entrepreneurial Behaviour &
Research, Vol.17 Iss: 4,
pp.428 – 449. Retrieved 2 November, 2012, from http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1931098