شناسایی میزان آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران با پایگاه گوگل اسکالر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

2 استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

3 استادیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه قم

چکیده

 هدف: این پژوهش با هدف شناسایی میزان آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران با سرویس گوگل اسکالر انجام شده است.
روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه این پژوهش تمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران هستند. نموگیری به صورت، نمونه گیری در دسترس است.
یافته­ها: یافته­ها نشان داد که اکثریت دانشجویان می­دانستند موتور جستجوی گوگل اسکالر یک موتور رایگان است. اکثر دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران از مزایای مختلف خدمات گوگل اسکالر و نیز معایب آن آشنایی کمی  دارند. در مجموع، این نتیجه حاصل شد که میزان آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران با سرویس گوگل اسکالر در حد کم است.
نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر نخستین پژوهش درباره چگونگی استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران از پایگاه گوگل اسکالر است. گوگل اسکالر می­تواند جست وجوی  علمی در بین مقالات دانشگاهی، رساله­های علمی، گزارش­های فنی و وب سایت‌های دانشگاهی فراهم نماید

کلیدواژه‌ها


اسدزاده، زهرا و افراسیاب، پیمان (1390). ارزیابی میزان استفاده و رضایت مندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشجویان                      دانشگاه زابل از پایگاه‌های اطلاعاتی Springer, Science Direct, Ebsco, Magiran, ACS, ASCE، بازیابی‌شده در http://www.ketabdar.org/magazine/detailarticle.asp?number=201، 10/10/1391.

اسلامی، عباس و کشاورز، حمید (1386). بررسی مهارت جستجوی اطلاعات در منابع الکترونیکی پیوسته در دانشجویان    دکتری جغرافیای دانشگاه تهران. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، 23(1،2): 45-60.

امین‌پور، فرزانه (1387)، بانک‌های اطلاعاتی پزشکی و اهمیت آن در بهبود کیفیت پژوهش‌های پزشکی. تهران : نما : مجله الکترونیکی اطلاعات و مدارک علمی ایران، 9 (4): 32- 38.

باب‌الحوائجی، فهیمه و پورداداش سنگده، محمدرضا (1388). بررسی چگونگی استفاده دانشجویان از تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده‌ای فنی دانشگاه تهران از پایگاه اطلاع‌رسانی موجود در وب­سایت دانشگاه تهران. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 43(50): 12-28.

حیاتی، زهیر و جوکار، طاهره (1388). بررسی نگرش و رضایت مندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز از پایگاه‌های اطلاعاتی تمام متن ابسکو، پروکوئست، ساینس دایرکت و الزویر. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 15(4): 147-166.

جعفری، فاطمه؛ استواری، سارا (1387). کاربرد نمایه‌های استنادی (با تاکید بر گوگل اسکولار). ماهنامه ارتباط علمی، 8(3): 118-125.

درزی، صغری (1386). بررسی میزان توانمندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در استفاده از منابع اطلاعاتی پیوسته قابل دسترس در دانشگاه مازندران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال.

 ذولفعلی‌نژاد، علی (1380). بررسی نگرش کاربران مراکز انفورماتیک و رایانه دانشگاه باهنر کرمان در مورد خدمات شبکه رزنت و دستیابی به اطلاعات از طریق آن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی. دانشگاه شیراز.

ستوده، ‌هاجر (1380). بررسی استفاده از منابع الکترونیکی اطلاعات با تاکید بر دیسک‌های فشرده نوری و شبکه اینترنت در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.

سلمانی ندوشن، ابراهیم (1386). بررسی میزان مطلوبیت و عوامل مؤثر بر استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی پیوسته توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 86- 1385. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز.

عارفی، علیرضا (1386). آشنایی با موتور جستجوگر گوگل. ماهنامه نفت پارس، 51: 280 – 302.

عمرانی، ابراهیم (1386). "شاخص‌های جدید علم سنجی و مقایسه پایگاه‌های وبگاه علوم و اسکوپوس وگوگل                                                  اسکالر".رهیافت، 39: 47-55.

کوشا، کیوان (1382). ابزارهای کاوش اینترنت: اصول، مهارت‌ها و امکانات جسجتو در وب. تهران: کتابدار.

کوشا، کیوان (1386). همپوشانی میان استنادی آی.اس.آی. و گوگل اسکالار: مقایسه میان چهار رشته از علوم. فصلنامه کتاب، 71: 32- 49

.مرتضایی، لیلا (1362). شناسایی مراکز آموزشی و پژوهشی و تولید کنندگان اطلاعات علمی و فنی در ایران: تهران، مرکز اسناد و مدارک علمی ایران.

مهاجری، فاطمه و علیجانپور کاسگری، محبوبه (1389). بررسی میزان آشنایی و استفاده دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل از پایگاه‌های اطلاعاتی پیوسته (online ). فصلنامه دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات). بهار، 2(8): 83-96.

نوروزی چاکلی، عبدالرضا (1380). بررسی بهره‌گیری پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس از وب جهان‌گستر، کتابداری، 37، 13-43.

نوروزی، علیرضا (1386). نمایه‌های استنادی علوم، علم سنجی و کتابسنجی، فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 42 (2):161-182.

Ali, Naushad (2005). The use of electronic resources at IIT Delhi Library: A study of            search behaviours. The Electronic Library, 23(6): 691-700.

Atakan, Cemal, Bayram, Ozlem&Arslantekin, Sacit (2008).An evaluation of the second survey on electronic databases usage at Ankara university digital library. The Electronic Library, 25(2): 24-25.

Badia, Giovanna (2010). Google Scholar Out-Performs Many Subscription Databases when Keyword Searching. Libraries and the Academy, 9(1): 5-24.

Banks, Marcus AD. The Excitement of Google Scholar and the worry of Google Print. Biomedical digital Libraries, 2(2). Available: http://www.bio-diglib.com/content/2/1/2. Retrieved on 01/07/2006 (Retrieved on 10 March 2013)

BAR-ILAN, JUDIT (2008).Which h-index? – A comparison of WOS, Scopus and Google Scholar. Scientometrics, 74(2): 54-70.

Google Scholar (2005). About Google Scholar. Available: http://www.scholar.google.com/scholar/about.html (Retrieved on 10 March 2013)

Hamaker, C & Spry, B. (2005). Google Scholar. Serials, 18(1): 70-72.

Harzing, Anne-Wil K. Wal, Ron van der. (2008). Google Scholar as a new source for citation analysis. Ethics Sci Environ Polit, 8: 61–73.

Jaćimović ,Jelena&Petrović, Ružica&Živković, Slavoljub (2010). A Citation Analysis of Serbian Dental Journal using Web of Science, Scopus and Google Scholar. Serbian Dental Journal, 57(4): 201-211.

Jacso, Pe´ter (2010). Savvy searching Metadata mega mess in Google Scholar. Online Information Review, 34(1): 84-112.

Jasco, P (2004). Google Scholar Beta. Peter's Digital Reference Shelf. Available: http://www.galegroup.com/reference/archive/200412/googlescholar.html(Retrieved on 10 March 2013)

Khaleghi, N., Davarpanah M.R.S. (2005). Evaluate web sites based on general criteria for evaluation. 5(2): 94-121.

Noruzi, Alireza. (2005). Google scholar: the new generation of citation index. LIBRI 55(4): 170-180.

Notess, G.R. (2005).Scholarly Web searching: Google Scholar and Scirus. Online, 29(4).

Swan, A. &Browen, S. (2005).Open access self- archiving: An author study, 1-97. Retrieved August 20, 2013, from http://eprints.ecs.soton.ac.uk/10999/01/jisc2.pdf.

Vicente, Angelde, Crawford, John & Clink, Stuart (2004). Use and awareness of electronic information services by academic staff at Glasgow Caledonian University. Library Review, 53 (8): 401-407.