نمایه نویسندگان

آ

 • آتشکار، مرضیه شناسایی میزان آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران با پایگاه گوگل اسکالر [دوره 3، 1 و 2، 1392، صفحه 61-78]
 • آزادى احمدآبادى، اکرم بازاریابی اطلاعات و بررسی نظام های قیمت گذاری منابع و خدمات اطلاعاتی [دوره 1، شماره 3، 1391]
 • آزادى احمدآبادى، قاسم بازاریابی اطلاعات و بررسی نظام های قیمت گذاری منابع و خدمات اطلاعاتی [دوره 1، شماره 3، 1391]
 • آقاجانی، حامد بررسی میزان سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 17-34]

ا

 • اباذری، زهرا بررسی میزان همخوانی و روزآمدی سرعنوان‌های موضوعی فارسی با عناوین کتاب‌های منتشرشده در پایگاه کتابخانه ملی ایران در سال‌های 1384- 1388 [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 27-42]
 • اباذری، زهرا تحلیل محتوای تصاویر کتاب‌های داستانی کودکان رده سنی ب و ج در دهه 80 [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 35-44]
 • اباذری، زهرا سنجش رابطه‌ی ادراک از عوامل محیط کار (نقش‌های شغلی و ویژگی‌های شغل) و بیگانگی با کار در کتابداران دانشگاه‌های آزاد شهر تهران [دوره 5، 1,2، 1395، صفحه 53-4]
 • ابراهیم پور، مریم اهمیت توسعه توانایی سواد اطلاعاتی با تاکید بر ملاحظات اجرای فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی کشور [دوره 3، 1 و 2، 1392، صفحه 1-14]
 • احمدی، اطهره بررسی و ارزیابی رسا، نرم‌افزار جامع کتابخانه، مرکز اسناد و آرشیو در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه کاربران [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 13-26]
 • احمدی، فاطمه مقایسه میزان جامعیت و مانعیت در ابزارهای کاوش اطلاعات فازی و غیرفازی [دوره 1، شماره 3، 1391]
 • ارسطوپور، شعله بررسی کارآمدی کلیدواژه‌ها و عبارت‌های جستجوی پیشنهادی پاب‌مد و منابع بازیابی‌شده از دیدگاه کاربران حوزه پزشکی [دوره 3، 1 و 2، 1392، صفحه 15-24]
 • اسعدی، عادله میزان آشنایی اعضای کتابخانه مرکزی تبریز با نرم‌افزار مدیریت کتابخانه و مفاهیم موجود در بخش جستجوی نرم‌افزار [دوره 3، 3 و 4، 1393، صفحه 81-94]
 • اسفندیاری مقدم، علیرضا تأثیر فنّاوری اطلاعات بر سواد اطلاعاتی [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • اسفندیاری مقدم، علیرضا نیمرخ سواد اطلاعاتی دانشجویان دکتری و اعضای هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 93-104]
 • اسفندیاری مقدم، علیرضا بررسی کمی و کیفی مجلات الکترونیکی رایگان انگلیسی زبان کشاورزی، فنی و مهندسی و هنر و معماری [دوره 3، 1 و 2، 1392، صفحه 25-36]
 • اسفندیاری‌مقدم، علیرضا تأثیر فناوری‌های نوین‌ اطلاعاتی برکتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهرتهران [دوره 3، 1 و 2، 1392، صفحه 37-48]
 • اسفند‌یاری مقدم، علی‌رضا سنجش کیفیت خدمات کتابخانه و مرکز اطّلاع‌رسانی دانشگاه امام صادق(ع) با استفاده از مدل لیب‌کوال [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 69-80]
 • اشرفی ریزی، حسن مؤلفه¬های مهارت¬های ارتباطی و ارتباط آنها با ویژگی¬های جمعیت‌شناختی در کتابداران دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 79-92]
 • اشرفی‌ریزی، حسن بررسی میزان سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 17-34]
 • اصغرپور مهربانی، داود سنجش اضطراب کتابخانه‌ای دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم بر اساس مقیاس اضطراب کتابخانه‌ای باستیک [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 57-68]
 • افشاری، مینا سنجش رابطه‌ی بین مقاومت در برابر تغییر و بهره‌وری کتابداران مطالعه‌موردی: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در شهر تهران [دوره 3، 3 و 4، 1393، صفحه 47-60]
 • اکبری داریان، سعیده سنجش سطح سواد اطلاعاتی مراجعه کنندگان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس استاندارد های ACRL [دوره 1، شماره 2، 1391]
 • اکبری داریان، سعیده تحلیل پرسش‌های مرجع سنتی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 43-54]
 • اکبر میرزایی، علی اکبر بررسی رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی : مطالعه موردی واحد نجف‌آباد [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 13-26]
 • السادات بزرگی، اشرف امکان سنجی ایجاد خدمات تحویل دیجیتالی مدرک در کتابخانه‏های دانشگاهی و مؤسسات پژوهشی استان اصفهان [دوره 1، شماره 2، 1391]
 • الله فتاحی، رحمت تحلیل ساختار سازماندهی اطلاعات در وب¬سایت کتابخانه¬های دانشگاهی ایران بر اساس الگوی نورمن و چین [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • امامى، زهرا همپوشانی سنتی و نسبی پایگاه‌های اطلاعاتی «پاب مد» و «وب آف ساینس» در حوزه بیماری های غدد درون ریز [دوره 1، شماره 3، 1391]
 • امانی، معصومه میزان کاربرد مدل جین و فاین در رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور مرکزاهواز [دوره 5، 3,4، 1395، صفحه 43-53]
 • امیدعلی، قاسم مدل‌ها و الگوهای سنجش و اندازه‌گیری سرانه مطالعه در ایران [دوره 6، 1,2، 1396، صفحه 67-80]
 • امرایی، مرتضی مؤلفه¬های مهارت¬های ارتباطی و ارتباط آنها با ویژگی¬های جمعیت‌شناختی در کتابداران دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 79-92]
 • اورعی، نرگس بررسی رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی : مطالعه موردی واحد نجف‌آباد [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 13-26]

ب

 • بابایی، الهام بررسی مقایسه¬ای جامعیت و مانعیت موتورهای کاوش تخصصی پزشکی در بازیابی اطلاعات مربوط به بیماریهای زنان و مامایی [دوره 1، شماره 2، 1391]
 • باب الحوائجی، فهیمه تحلیل پیوند وب سایت‌های مراکز وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و دانشکده‌های کشاورزی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 1، شماره 2، 1391]
 • باب الحوائجی، فهیمه ارزیابی وب سایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دیدگاه کاربران [دوره 5، 1,2، 1395، صفحه 37-52]
 • باب الحوائجی، فهیمه سنجش رابطه دینداری اسلامی و اعتماد سازمانی مطالعه موردی: کتابداران دانشگاه‌های دولتی استان‌های آذربایجان‌شرقی و غربی [دوره 5، 3,4، 1395، صفحه 13-22]
 • باب الحوائجی، فهیمه وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کتابخانه‌های دانشگاهی با توجه به سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی (مطالعه موردی دانشگاه‌های استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی) [دوره 5، 3,4، 1395، صفحه 69-81]
 • باب‌الحوائجی، فهیمه سنجش رابطه سرمایه اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی در کتابخانه‌های دانشگاهی مطالعه موردی: کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مستقر در شهر تهران [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 67-78]
 • باب‌الحوائجی، فهیمه مطالعه تصویر ذهنی سازمانی کتابداران از کتابخانه‌های دانشگاه علامه طباطبائی [دوره 6، 1,2، 1396، صفحه 81-89]
 • بتولی، زهرا واکاوی کاربرد نقشه‌های مفهومی جهت تسهیل و بهبود فعالیت‌های دانشگاهی [دوره 5، 1,2، 1395، صفحه 65-82]
 • بیرانوند، على بررسی شیوۀ جستجو و ذخیره و بازیابی منابع الکترونیکی توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور شیراز [دوره 1، شماره 3، 1391]
 • برزگر، سارا نیازهای اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر و نقش کتابخانه در تأمین آن نیازها [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 65-78]
 • بهرامی، سوسن مؤلفه¬های مهارت¬های ارتباطی و ارتباط آنها با ویژگی¬های جمعیت‌شناختی در کتابداران دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 79-92]
 • بهزادی، حسن تأملی بر نقش باورهای معرفت‌شناختی در بازیابی اطلاعات و رفتار اطلاع‌یابی [دوره 1، شماره 2، 1391]
 • بهزادی، زهرا رابطه خود- استنادی و ضریب تأثیر نشریات حوزه علوم کتابداری و اطلاع¬رسانی نمایه شده در پایگاه web of science در سال¬های 2006-2008 [دوره 1، شماره 1، 1390]

پ

 • پاپی، احمد مؤلفه¬های مهارت¬های ارتباطی و ارتباط آنها با ویژگی¬های جمعیت‌شناختی در کتابداران دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 79-92]
 • پاک نژاد، آزاد ارزیابی نرم‌افزارهای اصطلاحنامه در ایران [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • پالیزوانی، سعیده بررسی میزان همخوانی و روزآمدی سرعنوان‌های موضوعی فارسی با عناوین کتاب‌های منتشرشده در پایگاه کتابخانه ملی ایران در سال‌های 1384- 1388 [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 27-42]
 • پورنقی، رویا جستجوی فضاهای کتابخانه توسط کاربران به کمک راهنمای مکان‌مند مطالعه موردی: کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران [دوره 4، 1 و 2، 1394، صفحه 23-34]
 • پوش، زهرا بررسی کارآمدی کلیدواژه‌ها و عبارت‌های جستجوی پیشنهادی پاب‌مد و منابع بازیابی‌شده از دیدگاه کاربران حوزه پزشکی [دوره 3، 1 و 2، 1392، صفحه 15-24]

ت

 • تاجداران، منصور وضعیت و امکانات موجود کتابخانه‌های عمومی استان همدان در ارائه خدمات جنبی به استفاده‌کنندگان از دیدگاه کتابداران [دوره 5، 3,4، 1395، صفحه 83-94]

ث

ج

 • جباری، لیلا سنجش کیفیت خدمات کتابخانه‌ مرکزی دانشگاه تهران با استفاده از مدل لیب کوآل [دوره 6، 1,2، 1396، صفحه 53-66]
 • جلالی دیزجی، علی میزان جامعیت و مانعیت بازیابی تصاویر در موتورهای کاوش Bingو Google Image [دوره 5، 3,4، 1395، صفحه 33-42]
 • جلالی دیزجی، علی سنجش کیفیت خدمات کتابخانه‌ مرکزی دانشگاه تهران با استفاده از مدل لیب کوآل [دوره 6، 1,2، 1396، صفحه 53-66]
 • جلیل پور، پیمان عوامل مؤثر بر استحکام رابطه ادراک شده در اجرای بازاریابی رابطه‌مند توسط کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران: مطالعه موردی [دوره 1، شماره 3، 1391]
 • جلیل پور، پیمان تحلیل عناصر و ویژگی های مطرح در رابط کاربر نرم افزار کتابخانه ای پارس آذرخش و تعیین میزان رضایت دانشجویان دانشگاه شهید چمران از تعامل با این نرم افزار [دوره 1، شماره 4، 1391]
 • جمالی مهموئی، حمید رضا خدمات جنبی کتابخانه های عمومی و نقش آن در جذب کودکان به کتابخانه ها [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 21-32]
 • جمشیدی بروجنی، گیتی میزان آگاهی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز از مصادیق سرقت علمی و عوامل مؤثر بر آن [دوره 3، 3 و 4، 1393، صفحه 95-108]
 • جمشیدی قهفرخی، فاطمه ارزیابی محتوایی میز مرجع دیجیتال کتابخانه‌های مرکزی برترین دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 1-10]
 • جهانگیری، نرگس ارائه یک چارچوب مفهومی برای ارزیابی پرمایگی و آموزش آگاهی از امنیت اطلاعات کاربران [دوره 1، شماره 2، 1391]
 • جوکار، عبدالرسول رابطه خود- استنادی و ضریب تأثیر نشریات حوزه علوم کتابداری و اطلاع¬رسانی نمایه شده در پایگاه web of science در سال¬های 2006-2008 [دوره 1، شماره 1، 1390]

چ

 • چالیک، زهرا میزان رضایت و دیدگاه کتابداران دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در رابطه با قابلیت‌های محیط رابط‌ کاربری دو نسخه‌ی تحت وب و تحت ویندوز نرم‌افزار پارس‌آذرخش [دوره 4، 1 و 2، 1394، صفحه 75-86]
 • چشمه سهرابى، مظفر مقایسه میزان جامعیت و مانعیت در ابزارهای کاوش اطلاعات فازی و غیرفازی [دوره 1، شماره 3، 1391]
 • چنگانیان خوراسگانی، محمدحسین بررسی کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) از دید کاربران بر اساس مدل لایب کوال [دوره 5، 1,2، 1395، صفحه 91-104]

ح

 • حیاتی، زهیر شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر مکان‌یابی کتابخانه‌های عمومی با استفاده از روش فرایند سلسله مراتبی گروهی (AHP) [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 79-90]
 • حاجی حسنی، مهناز مطالعه تصویر ذهنی سازمانی کتابداران از کتابخانه‌های دانشگاه علامه طباطبائی [دوره 6، 1,2، 1396، صفحه 81-89]
 • حاجی‌زین‌العابدینی، محسن مقایسه جامعیت و عملکرد پایگاه‌های اطلاعاتی ساینس‌دایرکت و اشپرینگر [دوره 4، 1 و 2، 1394، صفحه 63-74]
 • حیدری، غلامرضا میزان آگاهی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز از مصادیق سرقت علمی و عوامل مؤثر بر آن [دوره 3، 3 و 4، 1393، صفحه 95-108]
 • حریری، نجلا سنجش میزان رضایت استفاده¬کنندگان از خدمات کتابخانه مرکزی شرکت ملی گاز ایران* ‌ [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • حریری، نجلا کتابداری و نیاز به نشریات علمی بیشتر (یادداشت سردبیر) [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • حریری، نجلا ارزیابی آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی، مطالعه موردی: دانشگاه علامه طباطبایی [دوره 1، شماره 2، 1391]
 • حریری، نجلا ضرورت پیوند میان نیازهای بالقوه پژوهشی و نیازهای جامعه کتابداری (یادداشت سردبیر) [دوره 1، شماره 2، 1391]
 • حریری، نجلا تعیین شاخص‌های ارزیابی بلوغ فناوری اطلاعات در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 45-54]
 • حریری، نجلا مسؤولیت اعضای هیات علمی در نهادینه‌کردن احترام به حقوق معنوی نویسندگان (یادداشت سردبیر) [دوره 2، شماره 2، 1392]
 • حریری، نجلا پژوهش‌های ترکیبی را چگونه ارزیابی کنیم؟ (یادداشت سردبیر) [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • حریری، نجلا کیفیت آموزش عالی، برآیند برنامه‌ریزی و اجرا (یادداشت سردبیر) [دوره 2، شماره 3، 1392]
 • حریری، نجلا نقش متخصصان آمار در پایان‌نامه‌ها (یادداشت سردبیر) [دوره 2، شماره 4، 1392]
 • حریری، نجلا بداخلاقی در پژوهش (یادداشت سردبیر) [دوره 3، 1 و 2، 1392]
 • حریری، نجلا فرآیند یا نتیجه: به کدام یک تمرکز کنیم؟ (یادداشت سردبیر) [دوره 3، 3 و 4، 1393]
 • حریری، نجلا برون‌سپاری اجرای پایان‌نامه‌ها: سوء تفاهمی که در حال رواج است (یادداشت سردبیر) [دوره 4، 1 و 2، 1394]
 • حریری، نجلا سنجش رابطه‌ی ادراک از عوامل محیط کار (نقش‌های شغلی و ویژگی‌های شغل) و بیگانگی با کار در کتابداران دانشگاه‌های آزاد شهر تهران [دوره 5، 1,2، 1395، صفحه 53-4]
 • حریری، نجلا سنجش رابطه دینداری اسلامی و اعتماد سازمانی مطالعه موردی: کتابداران دانشگاه‌های دولتی استان‌های آذربایجان‌شرقی و غربی [دوره 5، 3,4، 1395، صفحه 13-22]
 • حریری، نجلا مطالعه تصویر ذهنی سازمانی کتابداران از کتابخانه‌های دانشگاه علامه طباطبائی [دوره 6، 1,2، 1396، صفحه 81-89]
 • حریرى، نجلا بازتعریف ارزش کتابخانه های دانشگاهی برای اعضای هیأت علمی (یادداشت سردبیر) [دوره 1، شماره 3، 1391]
 • حریرى، نجلا استقرار فرهنگ ارزیابی عملکرد کتابخانه ها در ایران (یادداشت سردبیر) [دوره 1، شماره 4، 1391]
 • حریرى لیلا محمدپور، تجلا ویژگی های شغلی کتابداران کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران؛ تحلیل جمعیت شناختی [دوره 1، شماره 4، 1391]
 • حسن، محمد ارزیابی نرم‌افزارهای اصطلاحنامه در ایران [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • حسینی، سیده مریم رابطه‌‌هوش فرهنگی و مدیریت دانش مطالعه‌ی موردی: کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 33-42]
 • حسینی‌آهنگری، سیدعابدین نیازهای اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر و نقش کتابخانه در تأمین آن نیازها [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 65-78]
 • حسینی بهشتی، ملوک السادات واکاوی کاربرد نقشه‌های مفهومی جهت تسهیل و بهبود فعالیت‌های دانشگاهی [دوره 5، 1,2، 1395، صفحه 65-82]
 • حسن زاده، محمد ارائه یک چارچوب مفهومی برای ارزیابی پرمایگی و آموزش آگاهی از امنیت اطلاعات کاربران [دوره 1، شماره 2، 1391]
 • حسن زاده، محمد ارزیابی رابط کاربر کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران از نظر مطابقت با معیارهای عمومی و تخصصی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-12]
 • حسن زاده، محمد سنجش میزان آمادگی کتابخانه‌های دانشگاهی ایران برای ارائه خدمات عمومی الکترونیکی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 27-42]
 • حسن زاده، محمد رابطه سبک مدیریت و تسهیم دانش در کتابخانههای شهر تهران [دوره 3، 1 و 2، 1392، صفحه 49-60]
 • حسن زاده، محمد شناسایی رابطه‌ی رضایت شغلی کتابداران و میزان رضایت کاربران در کتابخانه‌های عمومی (مطالعه موردی: کتابخانه‌های عمومی استان زنجان) [دوره 5، 1,2، 1395، صفحه 23-36]
 • حسن‌زاده، محمد عملکرد نشانی اینترنتی در بهبود ربط نتایج بازیابی اطلاعات توسط کاربران رشته‌های فنی مهندسی، علوم پایه و اقتصاد در استانداری همدان [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 91-102]
 • حسن‌زاده، محمد تأثیر فناوری‌های نوین‌ اطلاعاتی برکتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهرتهران [دوره 3، 1 و 2، 1392، صفحه 37-48]
 • حسن‌زاده، محمد نگرش نیروی انسانی نسبت به مدیریت دانش (مطالعه موردی: شرکت‌های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی) [دوره 4، 1 و 2، 1394، صفحه 87-105]
 • حسن‌زاده، محمد رابطه تسهیم دانش با خلاقیت و نوآوری در بین کتابداران کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های تربیت مدرس، آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و علوم پزشکی تهران [دوره 4، 4,3، 1394، صفحه 23-36]
 • حسین زاده، اکبر بررسی میزان کاربست مدیریت دانش در بین کارکنان کتابخانه‌های تحت پوشش دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان بر اساس مدل هیسیگ [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • حسین نورافروز، علی ارزیابی آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی، مطالعه موردی: دانشگاه علامه طباطبایی [دوره 1، شماره 2، 1391]
 • حنفی زاده، پیام ارزیابی آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی، مطالعه موردی: دانشگاه علامه طباطبایی [دوره 1، شماره 2، 1391]

خ

 • خالقی، رضا میزان جامعیت و مانعیت بازیابی تصاویر در موتورهای کاوش Bingو Google Image [دوره 5، 3,4، 1395، صفحه 33-42]
 • خان‌عمویی‌لنگرودی، پرستو وضعیت تولیدات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه گیلان در وبگاه علوم (Web of Science) و ترسیم نقشه علمی آن با استفاده از نرم‌افزار هیست سایت در سال‌های 2001-2012 [دوره 4، 4,3، 1394، صفحه 93-108]
 • خزاعی نژاد، حوا وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کتابخانه‌های دانشگاهی با توجه به سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی (مطالعه موردی دانشگاه‌های استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی) [دوره 5، 3,4، 1395، صفحه 69-81]
 • خسروی، عبدالرسول بررسی کارآمدی کلیدواژه‌ها و عبارت‌های جستجوی پیشنهادی پاب‌مد و منابع بازیابی‌شده از دیدگاه کاربران حوزه پزشکی [دوره 3، 1 و 2، 1392، صفحه 15-24]
 • خسروى، فریبرز سنجش نگهداری دانش در مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی [دوره 1، شماره 3، 1391]
 • خلیلی، لیلا سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان کارشناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی [دوره 6، 1,2، 1396، صفحه 41-52]
 • خوشیان، ناهید سنجش اضطراب اینترنتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های شیراز و علوم پزشکی شیراز در فرایند جستجوی اطلاعات [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 43-56]
 • خوشیان، ناهید مقایسه نتایج بازیابی‌شده از ابرموتورهای کاوش وبی در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی [دوره 4، 4,3، 1394، صفحه 63-80]
 • خوشیان، ناهید سنجش اشتراک دانش و فرهنگ سازمانی در میان کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر شیراز [دوره 6، 1,2، 1396، صفحه 31-40]

د

 • داداشی، بنفشه نیازهای اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر و نقش کتابخانه در تأمین آن نیازها [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 65-78]
 • دانش، فرشید بررسی کمی و کیفی مجلات الکترونیکی رایگان انگلیسی زبان کشاورزی، فنی و مهندسی و هنر و معماری [دوره 3، 1 و 2، 1392، صفحه 25-36]
 • دلیلی صالح، ملیحه نقش کتابداران و کتابداری در مطالعات مرور نظامند و متاآنالیز [دوره 5، 3,4، 1395، صفحه 55-67]

ر

 • ریاحی، عارف مطالعه عوامل موثر بر استفاده از کتابخانه‌های عمومی (مطالعه موردی کاربران کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ [دوره 4، 4,3، 1394، صفحه 51-62]
 • رجایی پور، سعید بررسی رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی : مطالعه موردی واحد نجف‌آباد [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 13-26]
 • رحیمی، حمید وضعیت سواد اطلاعاتی دبیران دبیرستان‌های عادی و هوشمند مقطع دوم متوسطه شهر کاشان [دوره 3، 1 و 2، 1392، صفحه 91-102]
 • رحمانی، مهدی مقایسه جامعیت و عملکرد پایگاه‌های اطلاعاتی ساینس‌دایرکت و اشپرینگر [دوره 4، 1 و 2، 1394، صفحه 63-74]
 • رزمی‌شندی، مسعود سنجش کیفیت خدمات کتابخانه و مرکز اطّلاع‌رسانی دانشگاه امام صادق(ع) با استفاده از مدل لیب‌کوال [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 69-80]
 • رزمی‌شندی، مسعود کاربردپذیری پایگاه‌های اطلاعاتی ناپیوسته اسلامی مبتنی بر اصطلاحنامه بر اساس استانداردهای ایزو 9241 و ایزو 16982 [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 81-92]
 • رضایی‌آدریانی، رقیه بررسی میزان فرسودگی شغلی کتابداران دانشگاه اصفهان و رابطه آن با عوامل دموگرافیک [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 11-20]
 • رضایی‌دریانی، رقیه شناسایی راههای بهبود خدمات جنبی در کتابخانههای عمومی استان اصفهان از دیدگاه کاربران بر مبنای رهنمودهای ایفلا / یونسکو [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 43-54]
 • رضایى آدریانى، رقیه شرایط ارگونومیک در کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه اصفهان [دوره 1، شماره 3، 1391]
 • رمضانی، امیر بررسی میزان سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 17-34]

ز

 • زارع، امین مطالعه عوامل موثر بر استفاده از کتابخانه‌های عمومی (مطالعه موردی کاربران کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ [دوره 4، 4,3، 1394، صفحه 51-62]
 • زارع، امین رابطه عوامل خانوادگی با خواندن نوجوانان: بررسی دیدگاه والدین نوجوانان عضو کتابخانه‌های عمومی شهر سنندج [دوره 5، 1,2، 1395، صفحه 1-12]
 • زارعی، ابراهیم رابطه تسهیم دانش با خلاقیت و نوآوری در بین کتابداران کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های تربیت مدرس، آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و علوم پزشکی تهران [دوره 4، 4,3، 1394، صفحه 23-36]
 • زارعی، عاطفه ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی همدان از طریق مدل تحلیل شکاف [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 1-16]
 • زارعی، عاطفه عملکرد نشانی اینترنتی در بهبود ربط نتایج بازیابی اطلاعات توسط کاربران رشته‌های فنی مهندسی، علوم پایه و اقتصاد در استانداری همدان [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 91-102]
 • زارعی، عاطفه نقش سرعنوان‌های موضوعی فارسی در بازیابی منابع اطلاعاتی‌کودکان از دیدگاه کتابداران کتابخانه‌‌های عمومی استان همدان [دوره 4، 4,3، 1394، صفحه 81-92]
 • زارعی، میترا کارایی آموزش مهارتهای مرجع‌نگاری به دانشجویان مطاله موردی: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 3، 3 و 4، 1393، صفحه 61-80]
 • زارعی، هاجر سنجش وضعیت بهداشت و سلامت محیط کار در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی شهر تهران [دوره 4، 1 و 2، 1394، صفحه 35-50]
 • زمانی‌راد، نسترن سنجش رابطه سرمایه اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی در کتابخانه‌های دانشگاهی مطالعه موردی: کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مستقر در شهر تهران [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 67-78]
 • زندیان، فاطمه نگرش نیروی انسانی نسبت به مدیریت دانش (مطالعه موردی: شرکت‌های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی) [دوره 4، 1 و 2، 1394، صفحه 87-105]
 • زندیان، فاطمه شناسایی رابطه‌ی رضایت شغلی کتابداران و میزان رضایت کاربران در کتابخانه‌های عمومی (مطالعه موردی: کتابخانه‌های عمومی استان زنجان) [دوره 5، 1,2، 1395، صفحه 23-36]

س

 • ساجدی، محمد نیمرخ سواد اطلاعاتی دانشجویان دکتری و اعضای هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 93-104]
 • ساجدی، محمد سنجش اضطراب کتابخانه‌ای دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم بر اساس مقیاس اضطراب کتابخانه‌ای باستیک [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 57-68]
 • سیادت، سیدعلی بررسی میزان کاربست مدیریت دانش در بین کارکنان کتابخانه‌های تحت پوشش دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان بر اساس مدل هیسیگ [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • سبحانی نژاد، مهدی اهمیت توسعه توانایی سواد اطلاعاتی با تاکید بر ملاحظات اجرای فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی کشور [دوره 3، 1 و 2، 1392، صفحه 1-14]
 • سیدعلوی، سیدمحمد سنجش وضعیت بهداشت و سلامت محیط کار در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی شهر تهران [دوره 4، 1 و 2، 1394، صفحه 35-50]
 • سعیدی، ژیلا رابطه عوامل خانوادگی با خواندن نوجوانان: بررسی دیدگاه والدین نوجوانان عضو کتابخانه‌های عمومی شهر سنندج [دوره 5، 1,2، 1395، صفحه 1-12]
 • سعیدی، مریم میزان آگاهی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز از مصادیق سرقت علمی و عوامل مؤثر بر آن [دوره 3، 3 و 4، 1393، صفحه 95-108]
 • سعیدی‏زاده، مرضیه بررسی کمی و کیفی مجلات الکترونیکی رایگان انگلیسی زبان کشاورزی، فنی و مهندسی و هنر و معماری [دوره 3، 1 و 2، 1392، صفحه 25-36]
 • سلطان‏ آبادی، هلیا ارزیابی کتابخانه‏های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان غربی با رهنمودهای ایفلا [دوره 5، 1,2، 1395، صفحه 22-31]
 • سلیمانی، ناهید میزان کاربرد مدل جین و فاین در رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور مرکزاهواز [دوره 5، 3,4، 1395، صفحه 43-53]
 • سموعی، راحله مؤلفه¬های مهارت¬های ارتباطی و ارتباط آنها با ویژگی¬های جمعیت‌شناختی در کتابداران دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 79-92]
 • سهراب زاده، سارا ارزیابی رابط کاربر کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران از نظر مطابقت با معیارهای عمومی و تخصصی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-12]

ش

 • شاپوری، سودابه رابطه بین میزان مهارت‌های ارتباطی و ویژگی‌های فردی کتابداران کتابخانه‮‬های عمومی ‬استان ‬مازندران ‬‬‬‬‬‬‬ [دوره 4، 4,3، 1394، صفحه 13-22]
 • شادپوری، داود کاربردپذیری پایگاه‌های اطلاعاتی ناپیوسته اسلامی مبتنی بر اصطلاحنامه بر اساس استانداردهای ایزو 9241 و ایزو 16982 [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 81-92]
 • شایسته، اقدس اهمیت توسعه توانایی سواد اطلاعاتی با تاکید بر ملاحظات اجرای فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی کشور [دوره 3، 1 و 2، 1392، صفحه 1-14]
 • شاکری، صدیقه سنجش سطح سواد اطلاعاتی مراجعه کنندگان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس استاندارد های ACRL [دوره 1، شماره 2، 1391]
 • شاکری، صدیقه تحلیل پرسش‌های مرجع سنتی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 43-54]
 • شاه‌بیگ، احمد شناسایی نیازهای آموزشی کتابداران شاغل در استان البرز [دوره 4، 1 و 2، 1394، صفحه 51-62]
 • شاهسون، ریحانه نیازهای اطلاعاتی مدیران مسئول نشریات ایران [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 79-90]
 • شیخ زاده، معصومه تعیین شاخص‌های ارزیابی بلوغ فناوری اطلاعات در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 45-54]
 • شریف زاده، شریفه بررسی نمایه‌سازی مقالات کتابداری و اطلاع‌رسانی در پایگاه‌های اطلاعاتی نمایه و نمامتن [دوره 3، 3 و 4، 1393، صفحه 17-28]
 • شعبانی، احمد بررسی میزان کاربست مدیریت دانش در بین کارکنان کتابخانه‌های تحت پوشش دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان بر اساس مدل هیسیگ [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • شعبانی، احمد امکان سنجی ایجاد خدمات تحویل دیجیتالی مدرک در کتابخانه‏های دانشگاهی و مؤسسات پژوهشی استان اصفهان [دوره 1، شماره 2، 1391]
 • شعبانی، احمد شناسایی راههای بهبود خدمات جنبی در کتابخانههای عمومی استان اصفهان از دیدگاه کاربران بر مبنای رهنمودهای ایفلا / یونسکو [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 43-54]
 • شعبانی، احمد بررسی میزان فرسودگی شغلی کتابداران دانشگاه اصفهان و رابطه آن با عوامل دموگرافیک [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 11-20]
 • شعبانی، احمد میزان کاربرد مدل جین و فاین در رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور مرکزاهواز [دوره 5، 3,4، 1395، صفحه 43-53]
 • شعبانى، احمد شرایط ارگونومیک در کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه اصفهان [دوره 1، شماره 3، 1391]

ص

 • صابری، سمیرا میزان رضایت دانشجویان علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی از وبلاگ‌های کتابداری واطلاع‌رسانی فارسی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 55-64]
 • صیادی، ندا رابطه عوامل خانوادگی با خواندن نوجوانان: بررسی دیدگاه والدین نوجوانان عضو کتابخانه‌های عمومی شهر سنندج [دوره 5، 1,2، 1395، صفحه 1-12]
 • صادقی نیا، احمد سنجش رابطه دینداری اسلامی و اعتماد سازمانی مطالعه موردی: کتابداران دانشگاه‌های دولتی استان‌های آذربایجان‌شرقی و غربی [دوره 5، 3,4، 1395، صفحه 13-22]
 • صدیقی، زینب رابط کاربر در کتابخانه‌های دیجیتالی کودکان ایران: دیدگاه متخصّصان و ارائه الگوی پیشنهادی [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • صراف پور، سحر سنجش میزان رضایت استفاده¬کنندگان از خدمات کتابخانه مرکزی شرکت ملی گاز ایران* ‌ [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • صیف، محمدحسن بررسی شیوۀ جستجو و ذخیره و بازیابی منابع الکترونیکی توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور شیراز [دوره 1، شماره 3، 1391]
 • صفوی، زینب چالش‌ها و موانع ترغیب دانش‌آموختگان رشته‌ی کتابداری و اطلاع‌رسانی به ایجاد کارآفرینی و اشتغال‌زایی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 55-66]
 • صیفوری، ویدا سواد اطلاعاتی دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • صلح جو، نیلوفر اینترنت و سلامت حیوانات خانگی: مطالعۀ موردی رفتار اطلاع‌یابی سلامت آنلاین صاحبان حیوانات‌خانگی [دوره 6، 1,2، 1396، صفحه 1-16]
 • صمیعی، میترا آمادگی ‌الکترونیکی کتابخانه‌های مرکزی واحدهای‌ دانشگاه‌ آزاد اسلامی در شهر تهران [دوره 4، 1 و 2، 1394، صفحه 1-8]

ض

 • ضیایی، ثریا نقش کتابداران و کتابداری در مطالعات مرور نظامند و متاآنالیز [دوره 5، 3,4، 1395، صفحه 55-67]

ط

 • طاهری، ابوالفضل بررسی کمی و کیفی مجلات الکترونیکی رایگان انگلیسی زبان کشاورزی، فنی و مهندسی و هنر و معماری [دوره 3، 1 و 2، 1392، صفحه 25-36]
 • طاهری، سید مهدی کاربردپذیری پایگاه‌های اطلاعاتی ناپیوسته اسلامی مبتنی بر اصطلاحنامه بر اساس استانداردهای ایزو 9241 و ایزو 16982 [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 81-92]
 • طاهری، مهدی میزان جامعیت و مانعیت بازیابی تصاویر در موتورهای کاوش Bingو Google Image [دوره 5، 3,4، 1395، صفحه 33-42]
 • طاهری لطفی، شهرزاد ارزیابی وب سایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دیدگاه کاربران [دوره 5، 1,2، 1395، صفحه 37-52]
 • طباخان، منصوره امکان سنجی ایجاد خدمات تحویل دیجیتالی مدرک در کتابخانه‏های دانشگاهی و مؤسسات پژوهشی استان اصفهان [دوره 1، شماره 2، 1391]

ع

 • عابدی، محمدرضا بررسی میزان فرسودگی شغلی کتابداران دانشگاه اصفهان و رابطه آن با عوامل دموگرافیک [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 11-20]
 • عابدى، محمدرضا شرایط ارگونومیک در کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه اصفهان [دوره 1، شماره 3، 1391]
 • عاصمی، عاصفه بررسی رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی : مطالعه موردی واحد نجف‌آباد [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 13-26]
 • عاصمی، عاصفه ارزیابی و مقایسه امکانات داوران در سامانه‌های مدیریت همایش‌های داخلی و خارجی [دوره 3، 3 و 4، 1393، صفحه 1-16]
 • عاصمی، عاصفه بررسی کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) از دید کاربران بر اساس مدل لایب کوال [دوره 5، 1,2، 1395، صفحه 91-104]
 • عبدالهی، زهرا دیدگاه کتابداران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی درباره معیارهای ارزیابی کتاب‌های الکترونیکی مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 69-78]
 • عصاره، فریده رابطه‌‌هوش فرهنگی و مدیریت دانش مطالعه‌ی موردی: کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 33-42]
 • عظیمی، محمدحسن میزان رضایت و دیدگاه کتابداران دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در رابطه با قابلیت‌های محیط رابط‌ کاربری دو نسخه‌ی تحت وب و تحت ویندوز نرم‌افزار پارس‌آذرخش [دوره 4، 1 و 2، 1394، صفحه 75-86]
 • عظیمی خبازان، فرنوش سنجش رابطه‌ی بین مقاومت در برابر تغییر و بهره‌وری کتابداران مطالعه‌موردی: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در شهر تهران [دوره 3، 3 و 4، 1393، صفحه 47-60]
 • عفیفیان، فرزانه شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر مکان‌یابی کتابخانه‌های عمومی با استفاده از روش فرایند سلسله مراتبی گروهی (AHP) [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 79-90]
 • علی اکبری، حمیده وضعیت استفاده از فناوری اطلاعات در کتابخانه‏های دانشگاهی استان اردبیل [دوره 3، 3 و 4، 1393، صفحه 109-120]
 • علی اکبری، حمیده میزان به‏ کارگیری سواد فناوری اطلاعات در سلامت فردی: دید‌گاه بیماران [دوره 5، 3,4، 1395، صفحه 23-32]
 • علیپورحافظی، مهدی ارزیابی وبگاه مجله‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی بر اساس ابزار ارزیابی کیفیت(WQET) [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 1-12]
 • علیپور حافظی، حامد دیدگاه کتابداران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی درباره معیارهای ارزیابی کتاب‌های الکترونیکی مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 69-78]
 • علیپور حافظی، مهدی شناسایی میزان آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران با پایگاه گوگل اسکالر [دوره 3، 1 و 2، 1392، صفحه 61-78]
 • علیزاده، فاطمه رابطه سبک مدیریت و تسهیم دانش در کتابخانههای شهر تهران [دوره 3، 1 و 2، 1392، صفحه 49-60]
 • علىپور حافظى، مهدى شناسایی وضعیت انتخاب منابع اطلاعاتی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی پژوهشگاه های وزارت علوم تحقیقات و فناوری [دوره 1، شماره 2، 1391]
 • عینی، اکرم مطالعه تطبیقی مجموعه‌های تخصصی کتاب‌های درسی کشورهای جمهوری اسلامی ایران، آلمان و کانادا [دوره 4، 4,3، 1394، صفحه 37-50]

غ

 • غفاری، سعید سواد اطلاعاتی دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • غفاری، سعید ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی همدان از طریق مدل تحلیل شکاف [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 1-16]
 • غفاری، سعید عملکرد نشانی اینترنتی در بهبود ربط نتایج بازیابی اطلاعات توسط کاربران رشته‌های فنی مهندسی، علوم پایه و اقتصاد در استانداری همدان [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 91-102]
 • غفاری، سعید نقش سرعنوان‌های موضوعی فارسی در بازیابی منابع اطلاعاتی‌کودکان از دیدگاه کتابداران کتابخانه‌‌های عمومی استان همدان [دوره 4، 4,3، 1394، صفحه 81-92]
 • غفاری، سعید ارزیابی کتابخانه‏های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان غربی با رهنمودهای ایفلا [دوره 5، 1,2، 1395، صفحه 22-31]
 • غفوری، مریم ارزیابی و مقایسه امکانات داوران در سامانه‌های مدیریت همایش‌های داخلی و خارجی [دوره 3، 3 و 4، 1393، صفحه 1-16]
 • غلامی، طاهره ارزیابی کیفیت وب‌سایت‌های آموزش الکترونیکی دانشگاه‌های صنعتی ایران [دوره 4، 1 و 2، 1394، صفحه 9-22]
 • غلامی، طاهره بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان کارشناسی دانشگاه صنعتی مالک اشتر شاهین‌شهر [دوره 4، 4,3، 1394، صفحه 1-12]
 • غلامى، رضا سنجش نگهداری دانش در مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی [دوره 1، شماره 3، 1391]

ف

 • فرد اصفهانی، فهیمه تحلیل وضعیت کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 55-68]
 • فرهودی، فائزه کیفیت زندگی کتابداران کتابخانه‌های عمومی ایران و مالزی طی سال‌های 1385-1390: مطالعه تطبیقی [دوره 3، 1 و 2، 1392، صفحه 79-90]
 • فیضی، زهرا وضعیت سواد اطلاعاتی دبیران دبیرستان‌های عادی و هوشمند مقطع دوم متوسطه شهر کاشان [دوره 3، 1 و 2، 1392، صفحه 91-102]
 • فهیم نیا، فاطمه اینترنت و سلامت حیوانات خانگی: مطالعۀ موردی رفتار اطلاع‌یابی سلامت آنلاین صاحبان حیوانات‌خانگی [دوره 6، 1,2، 1396، صفحه 1-16]

ق

 • قیاسی، میترا نیازهای اطلاعاتی مدیران مسئول نشریات ایران [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 79-90]
 • قاسم پور، سکینه راهکارهای مبتنی بر‌ همکاری‌های بین‌سازمانی برای ارائۀ خدمات کتابخانه‌ا‌ی به نابینایان و کم‌بینایان: الزامات و کارکردها [دوره 3، 3 و 4، 1393، صفحه 29-46]
 • قاسم پور، سکینه رفتار اطلاع‌یابی پژوهشگران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بر اساس مدل اطلاع‌جویی غیر‌خطی فاستر [دوره 6، 1,2، 1396، صفحه 17-30]
 • قاسمى، افشین عوامل مؤثر بر استحکام رابطه ادراک شده در اجرای بازاریابی رابطه‌مند توسط کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران: مطالعه موردی [دوره 1، شماره 3، 1391]
 • قائمی، مهناز تحلیل پیوند وب سایت‌های مراکز وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و دانشکده‌های کشاورزی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 1، شماره 2، 1391]
 • قنبری خشنو، مریم وضعیت و امکانات موجود کتابخانه‌های عمومی استان همدان در ارائه خدمات جنبی به استفاده‌کنندگان از دیدگاه کتابداران [دوره 5، 3,4، 1395، صفحه 83-94]

ک

 • کابانی، خاتون وضعیت استفاده از فناوری اطلاعات در کتابخانه‏های دانشگاه تبریز [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 91-102]
 • کاشی نهنجی، وحیده تأثیر فنّاوری اطلاعات بر سواد اطلاعاتی [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • کاظم‌پور، زهرا بررسی میزان سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 17-34]
 • کاکی، مریم خدمات جنبی کتابخانه های عمومی و نقش آن در جذب کودکان به کتابخانه ها [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 21-32]
 • کیانی خوزستانی، حسن وضعیت و امکانات موجود کتابخانه‌های عمومی استان همدان در ارائه خدمات جنبی به استفاده‌کنندگان از دیدگاه کتابداران [دوره 5، 3,4، 1395، صفحه 83-94]
 • کریمی، سمانه سنجش میزان آمادگی کتابخانه‌های دانشگاهی ایران برای ارائه خدمات عمومی الکترونیکی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 27-42]
 • کریم¬زادگان مقدم، داوود ارائه یک چارچوب مفهومی برای ارزیابی پرمایگی و آموزش آگاهی از امنیت اطلاعات کاربران [دوره 1، شماره 2، 1391]
 • کریم زاده، مهناز شناسایی رابطه‌ی رضایت شغلی کتابداران و میزان رضایت کاربران در کتابخانه‌های عمومی (مطالعه موردی: کتابخانه‌های عمومی استان زنجان) [دوره 5، 1,2، 1395، صفحه 23-36]
 • کشاورزیان، سلما رابطه بین میزان مهارت‌های ارتباطی و ویژگی‌های فردی کتابداران کتابخانه‮‬های عمومی ‬استان ‬مازندران ‬‬‬‬‬‬‬ [دوره 4، 4,3، 1394، صفحه 13-22]
 • کمندی، حسین عملکرد نشانی اینترنتی در بهبود ربط نتایج بازیابی اطلاعات توسط کاربران رشته‌های فنی مهندسی، علوم پایه و اقتصاد در استانداری همدان [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 91-102]
 • کوکبی، مرتضی میزان رضایت و دیدگاه کتابداران دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در رابطه با قابلیت‌های محیط رابط‌ کاربری دو نسخه‌ی تحت وب و تحت ویندوز نرم‌افزار پارس‌آذرخش [دوره 4، 1 و 2، 1394، صفحه 75-86]

گ

 • گلی، علی شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر مکان‌یابی کتابخانه‌های عمومی با استفاده از روش فرایند سلسله مراتبی گروهی (AHP) [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 79-90]
 • گیلوری، عباس رابط کاربر در کتابخانه‌های دیجیتالی کودکان ایران: دیدگاه متخصّصان و ارائه الگوی پیشنهادی [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • گودینی، یاسر مطالعه عوامل موثر بر استفاده از کتابخانه‌های عمومی (مطالعه موردی کاربران کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ [دوره 4، 4,3، 1394، صفحه 51-62]

ل

 • لطیفی، سعید نقش سرعنوان‌های موضوعی فارسی در بازیابی منابع اطلاعاتی‌کودکان از دیدگاه کتابداران کتابخانه‌‌های عمومی استان همدان [دوره 4، 4,3، 1394، صفحه 81-92]

م

 • محمدی، فرناز سنجش سطح سواد اطلاعاتی مراجعه کنندگان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس استاندارد های ACRL [دوره 1، شماره 2، 1391]
 • محمدی، فرناز تحلیل پرسش‌های مرجع سنتی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 43-54]
 • محمدخانی، آرش ارزیابی نرم‌افزارهای اصطلاحنامه در ایران [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • محمدى، فرناز ارزیابی محیط رابط کاربر خدمات مرجع مجازی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه کاربران [دوره 1، شماره 3، 1391]
 • مرادی، خدیجه چالش‌ها و موانع ترغیب دانش‌آموختگان رشته‌ی کتابداری و اطلاع‌رسانی به ایجاد کارآفرینی و اشتغال‌زایی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 55-66]
 • مرادی، عاطفه سازماندهی دانش از دیدگاه حوزه عمومی هابرماس [دوره 5، 1,2، 1395، صفحه 83-89]
 • مرادیان تمجید، مهدی ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی همدان از طریق مدل تحلیل شکاف [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 1-16]
 • میرحسینی، زهره بررسی مقایسه¬ای جامعیت و مانعیت موتورهای کاوش تخصصی پزشکی در بازیابی اطلاعات مربوط به بیماریهای زنان و مامایی [دوره 1، شماره 2، 1391]
 • میرحسینی، زهره تحلیل وضعیت کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 55-68]
 • میرحسینی، زهره تحلیل محتوای تصاویر کتاب‌های داستانی کودکان رده سنی ب و ج در دهه 80 [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 35-44]
 • مروتی، ذکراله رابطه‌‌هوش فرهنگی و مدیریت دانش مطالعه‌ی موردی: کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 33-42]
 • مطلبی، داریوش ارزیابی وبگاه مجله‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی بر اساس ابزار ارزیابی کیفیت(WQET) [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 1-12]
 • مطلبی، داریوش وضعیت استفاده از فناوری اطلاعات در کتابخانه‏های دانشگاه تبریز [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 91-102]
 • مطلبی، داریوش ارزیابی کتابخانه‏های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان غربی با رهنمودهای ایفلا [دوره 5، 1,2، 1395، صفحه 22-31]
 • مظفری، غزاله سنجش رابطه‌ی ادراک از عوامل محیط کار (نقش‌های شغلی و ویژگی‌های شغل) و بیگانگی با کار در کتابداران دانشگاه‌های آزاد شهر تهران [دوره 5، 1,2، 1395، صفحه 53-4]
 • معدنی، فاطمه تحلیل محتوای تصاویر کتاب‌های داستانی کودکان رده سنی ب و ج در دهه 80 [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 35-44]
 • مقصودی، آرزو سنجش وضعیت بهداشت و سلامت محیط کار در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی شهر تهران [دوره 4، 1 و 2، 1394، صفحه 35-50]
 • مکتبی فرد، لیلا خدمات جنبی کتابخانه های عمومی و نقش آن در جذب کودکان به کتابخانه ها [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 21-32]
 • ملایی، ابراهیم شناسایی راههای بهبود خدمات جنبی در کتابخانههای عمومی استان اصفهان از دیدگاه کاربران بر مبنای رهنمودهای ایفلا / یونسکو [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 43-54]
 • مهدیان‌رئوف، سمانه تأثیر فناوری‌های نوین‌ اطلاعاتی برکتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهرتهران [دوره 3، 1 و 2، 1392، صفحه 37-48]
 • مهدوی، سکینه خاتون رابطه بین میزان مهارت‌های ارتباطی و ویژگی‌های فردی کتابداران کتابخانه‮‬های عمومی ‬استان ‬مازندران ‬‬‬‬‬‬‬ [دوره 4، 4,3، 1394، صفحه 13-22]
 • مویدپور، آتوسا آمادگی ‌الکترونیکی کتابخانه‌های مرکزی واحدهای‌ دانشگاه‌ آزاد اسلامی در شهر تهران [دوره 4، 1 و 2، 1394، صفحه 1-8]
 • موسى چمنى، اعظم بررسی شیوۀ جستجو و ذخیره و بازیابی منابع الکترونیکی توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور شیراز [دوره 1، شماره 3، 1391]
 • مومنی، عصمت رابطه سبک مدیریت و تسهیم دانش در کتابخانههای شهر تهران [دوره 3، 1 و 2، 1392، صفحه 49-60]
 • مومنى، عصمت سنجش نگهداری دانش در مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی [دوره 1، شماره 3، 1391]

ن

 • نادری، فاطمه شناسایی نیازهای آموزشی کتابداران شاغل در استان البرز [دوره 4، 1 و 2، 1394، صفحه 51-62]
 • نادری خراجی، فاطمه امکان سنجی ایجاد خدمات تحویل دیجیتالی مدرک در کتابخانه‏های دانشگاهی و مؤسسات پژوهشی استان اصفهان [دوره 1، شماره 2، 1391]
 • نادرى خراجى، فاطمه شرایط ارگونومیک در کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه اصفهان [دوره 1، شماره 3، 1391]
 • نازی، ایوب راهکارهای مبتنی بر‌ همکاری‌های بین‌سازمانی برای ارائۀ خدمات کتابخانه‌ا‌ی به نابینایان و کم‌بینایان: الزامات و کارکردها [دوره 3، 3 و 4، 1393، صفحه 29-46]
 • نازی، ایوب رفتار اطلاع‌یابی پژوهشگران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بر اساس مدل اطلاع‌جویی غیر‌خطی فاستر [دوره 6، 1,2، 1396، صفحه 17-30]
 • نازی سکینه قاسم پور، ایوب تحلیل دیدگاه جامعه کتابداری ایران در رابطه با ارائه خدمات کتابخانه های مبتنی بر تلفن همراه در کتابخانه های کشور [دوره 1، شماره 4، 1391]
 • ناصری، زهرا تحلیل ساختار سازماندهی اطلاعات در وب¬سایت کتابخانه¬های دانشگاهی ایران بر اساس الگوی نورمن و چین [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • نقشینه، نادر اینترنت و سلامت حیوانات خانگی: مطالعۀ موردی رفتار اطلاع‌یابی سلامت آنلاین صاحبان حیوانات‌خانگی [دوره 6، 1,2، 1396، صفحه 1-16]
 • نوری افکند، آذر ارزیابی وبگاه مجله‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی بر اساس ابزار ارزیابی کیفیت(WQET) [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 1-12]
 • نورمحمدی، حمزه علی مدل‌ها و الگوهای سنجش و اندازه‌گیری سرانه مطالعه در ایران [دوره 6، 1,2، 1396، صفحه 67-80]
 • نوروزی، یعقوب سنجش کیفیت خدمات کتابخانه و مرکز اطّلاع‌رسانی دانشگاه امام صادق(ع) با استفاده از مدل لیب‌کوال [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 69-80]
 • نوروزی، یعقوب کاربردپذیری پایگاه‌های اطلاعاتی ناپیوسته اسلامی مبتنی بر اصطلاحنامه بر اساس استانداردهای ایزو 9241 و ایزو 16982 [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 81-92]
 • نوروزی، یعقوب شناسایی میزان آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران با پایگاه گوگل اسکالر [دوره 3، 1 و 2، 1392، صفحه 61-78]
 • نوشین فرد، فاطمه رابط کاربر در کتابخانه‌های دیجیتالی کودکان ایران: دیدگاه متخصّصان و ارائه الگوی پیشنهادی [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • نوشین فرد، فاطمه همپوشانی سنتی و نسبی پایگاه‌های اطلاعاتی «پاب مد» و «وب آف ساینس» در حوزه بیماری های غدد درون ریز [دوره 1، شماره 3، 1391]
 • نوشین فرد، فاطمه بررسی و ارزیابی رسا، نرم‌افزار جامع کتابخانه، مرکز اسناد و آرشیو در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه کاربران [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 13-26]
 • نوشین فرد، فاطمه بررسی نمایه‌سازی مقالات کتابداری و اطلاع‌رسانی در پایگاه‌های اطلاعاتی نمایه و نمامتن [دوره 3، 3 و 4، 1393، صفحه 17-28]
 • نوشین‌فرد، فاطمه شناسایی نیازهای آموزشی کتابداران شاغل در استان البرز [دوره 4، 1 و 2، 1394، صفحه 51-62]

ه

 • هراتی زاده، ساینا ارزیابی وب سایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دیدگاه کاربران [دوره 5، 1,2، 1395، صفحه 37-52]
 • هلالیان، فاطمه رابطه تسهیم دانش با خلاقیت و نوآوری در بین کتابداران کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های تربیت مدرس، آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و علوم پزشکی تهران [دوره 4، 4,3، 1394، صفحه 23-36]
 • هلالیان‌مطلق، فاطمه نگرش نیروی انسانی نسبت به مدیریت دانش (مطالعه موردی: شرکت‌های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی) [دوره 4، 1 و 2، 1394، صفحه 87-105]

ی

 • یزدخواستی، علی وضعیت سواد اطلاعاتی دبیران دبیرستان‌های عادی و هوشمند مقطع دوم متوسطه شهر کاشان [دوره 3، 1 و 2، 1392، صفحه 91-102]