نمایه نویسندگان

آ

ا

 • احمدی، فاطمه مقایسه میزان جامعیت و مانعیت در ابزارهای کاوش اطلاعات فازی و غیرفازی [دوره 1، شماره 3، 1391]
 • اسفندیاری مقدم، علیرضا تأثیر فنّاوری اطلاعات بر سواد اطلاعاتی [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • اکبری داریان، سعیده سنجش سطح سواد اطلاعاتی مراجعه کنندگان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس استاندارد های ACRL [دوره 1، شماره 2، 1391]
 • السادات بزرگی، اشرف امکان سنجی ایجاد خدمات تحویل دیجیتالی مدرک در کتابخانه‏های دانشگاهی و مؤسسات پژوهشی استان اصفهان [دوره 1، شماره 2، 1391]
 • الله فتاحی، رحمت تحلیل ساختار سازماندهی اطلاعات در وب¬سایت کتابخانه¬های دانشگاهی ایران بر اساس الگوی نورمن و چین [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • امامى، زهرا همپوشانی سنتی و نسبی پایگاه‌های اطلاعاتی «پاب مد» و «وب آف ساینس» در حوزه بیماری های غدد درون ریز [دوره 1، شماره 3، 1391]

ب

 • بابایی، الهام بررسی مقایسه¬ای جامعیت و مانعیت موتورهای کاوش تخصصی پزشکی در بازیابی اطلاعات مربوط به بیماریهای زنان و مامایی [دوره 1، شماره 2، 1391]
 • باب الحوائجی، فهیمه تحلیل پیوند وب سایت‌های مراکز وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و دانشکده‌های کشاورزی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 1، شماره 2، 1391]
 • بیرانوند، على بررسی شیوۀ جستجو و ذخیره و بازیابی منابع الکترونیکی توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور شیراز [دوره 1، شماره 3، 1391]
 • بهزادی، حسن تأملی بر نقش باورهای معرفت‌شناختی در بازیابی اطلاعات و رفتار اطلاع‌یابی [دوره 1، شماره 2، 1391]
 • بهزادی، زهرا رابطه خود- استنادی و ضریب تأثیر نشریات حوزه علوم کتابداری و اطلاع¬رسانی نمایه شده در پایگاه web of science در سال¬های 2006-2008 [دوره 1، شماره 1، 1390]

پ

 • پاک نژاد، آزاد ارزیابی نرم‌افزارهای اصطلاحنامه در ایران [دوره 1، شماره 1، 1390]

ث

ج

 • جلیل پور، پیمان عوامل مؤثر بر استحکام رابطه ادراک شده در اجرای بازاریابی رابطه‌مند توسط کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران: مطالعه موردی [دوره 1، شماره 3، 1391]
 • جلیل پور، پیمان تحلیل عناصر و ویژگی های مطرح در رابط کاربر نرم افزار کتابخانه ای پارس آذرخش و تعیین میزان رضایت دانشجویان دانشگاه شهید چمران از تعامل با این نرم افزار [دوره 1، شماره 4، 1391]
 • جهانگیری، نرگس ارائه یک چارچوب مفهومی برای ارزیابی پرمایگی و آموزش آگاهی از امنیت اطلاعات کاربران [دوره 1، شماره 2، 1391]
 • جوکار، عبدالرسول رابطه خود- استنادی و ضریب تأثیر نشریات حوزه علوم کتابداری و اطلاع¬رسانی نمایه شده در پایگاه web of science در سال¬های 2006-2008 [دوره 1، شماره 1، 1390]

چ

 • چشمه سهرابى، مظفر مقایسه میزان جامعیت و مانعیت در ابزارهای کاوش اطلاعات فازی و غیرفازی [دوره 1، شماره 3، 1391]

ح

 • حریری، نجلا سنجش میزان رضایت استفاده¬کنندگان از خدمات کتابخانه مرکزی شرکت ملی گاز ایران* ‌ [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • حریری، نجلا کتابداری و نیاز به نشریات علمی بیشتر (یادداشت سردبیر) [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • حریری، نجلا ارزیابی آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی، مطالعه موردی: دانشگاه علامه طباطبایی [دوره 1، شماره 2، 1391]
 • حریری، نجلا ضرورت پیوند میان نیازهای بالقوه پژوهشی و نیازهای جامعه کتابداری (یادداشت سردبیر) [دوره 1، شماره 2، 1391]
 • حریرى، نجلا بازتعریف ارزش کتابخانه های دانشگاهی برای اعضای هیأت علمی (یادداشت سردبیر) [دوره 1، شماره 3، 1391]
 • حریرى، نجلا استقرار فرهنگ ارزیابی عملکرد کتابخانه ها در ایران (یادداشت سردبیر) [دوره 1، شماره 4، 1391]
 • حریرى لیلا محمدپور، تجلا ویژگی های شغلی کتابداران کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران؛ تحلیل جمعیت شناختی [دوره 1، شماره 4، 1391]
 • حسن، محمد ارزیابی نرم‌افزارهای اصطلاحنامه در ایران [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • حسن زاده، محمد ارائه یک چارچوب مفهومی برای ارزیابی پرمایگی و آموزش آگاهی از امنیت اطلاعات کاربران [دوره 1، شماره 2، 1391]
 • حسین زاده، اکبر بررسی میزان کاربست مدیریت دانش در بین کارکنان کتابخانه‌های تحت پوشش دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان بر اساس مدل هیسیگ [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • حسین نورافروز، علی ارزیابی آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی، مطالعه موردی: دانشگاه علامه طباطبایی [دوره 1، شماره 2، 1391]
 • حنفی زاده، پیام ارزیابی آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی، مطالعه موردی: دانشگاه علامه طباطبایی [دوره 1، شماره 2، 1391]

خ

 • خسروى، فریبرز سنجش نگهداری دانش در مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی [دوره 1، شماره 3، 1391]

ر

س

 • سیادت، سیدعلی بررسی میزان کاربست مدیریت دانش در بین کارکنان کتابخانه‌های تحت پوشش دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان بر اساس مدل هیسیگ [دوره 1، شماره 1، 1390]

ش

 • شاکری، صدیقه سنجش سطح سواد اطلاعاتی مراجعه کنندگان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس استاندارد های ACRL [دوره 1، شماره 2، 1391]
 • شعبانی، احمد بررسی میزان کاربست مدیریت دانش در بین کارکنان کتابخانه‌های تحت پوشش دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان بر اساس مدل هیسیگ [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • شعبانی، احمد امکان سنجی ایجاد خدمات تحویل دیجیتالی مدرک در کتابخانه‏های دانشگاهی و مؤسسات پژوهشی استان اصفهان [دوره 1، شماره 2، 1391]
 • شعبانى، احمد شرایط ارگونومیک در کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه اصفهان [دوره 1، شماره 3، 1391]

ص

 • صدیقی، زینب رابط کاربر در کتابخانه‌های دیجیتالی کودکان ایران: دیدگاه متخصّصان و ارائه الگوی پیشنهادی [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • صراف پور، سحر سنجش میزان رضایت استفاده¬کنندگان از خدمات کتابخانه مرکزی شرکت ملی گاز ایران* ‌ [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • صیف، محمدحسن بررسی شیوۀ جستجو و ذخیره و بازیابی منابع الکترونیکی توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور شیراز [دوره 1، شماره 3، 1391]
 • صیفوری، ویدا سواد اطلاعاتی دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی [دوره 1، شماره 1، 1390]

ط

 • طباخان، منصوره امکان سنجی ایجاد خدمات تحویل دیجیتالی مدرک در کتابخانه‏های دانشگاهی و مؤسسات پژوهشی استان اصفهان [دوره 1، شماره 2، 1391]

ع

 • عابدى، محمدرضا شرایط ارگونومیک در کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه اصفهان [دوره 1، شماره 3، 1391]
 • علىپور حافظى، مهدى شناسایی وضعیت انتخاب منابع اطلاعاتی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی پژوهشگاه های وزارت علوم تحقیقات و فناوری [دوره 1، شماره 2، 1391]

غ

 • غفاری، سعید سواد اطلاعاتی دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • غلامى، رضا سنجش نگهداری دانش در مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی [دوره 1، شماره 3، 1391]

ق

 • قاسمى، افشین عوامل مؤثر بر استحکام رابطه ادراک شده در اجرای بازاریابی رابطه‌مند توسط کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران: مطالعه موردی [دوره 1، شماره 3، 1391]
 • قائمی، مهناز تحلیل پیوند وب سایت‌های مراکز وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و دانشکده‌های کشاورزی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 1، شماره 2، 1391]

ک

گ

 • گیلوری، عباس رابط کاربر در کتابخانه‌های دیجیتالی کودکان ایران: دیدگاه متخصّصان و ارائه الگوی پیشنهادی [دوره 1، شماره 1، 1390]

م

 • محمدی، فرناز سنجش سطح سواد اطلاعاتی مراجعه کنندگان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس استاندارد های ACRL [دوره 1، شماره 2، 1391]
 • محمدخانی، آرش ارزیابی نرم‌افزارهای اصطلاحنامه در ایران [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • محمدى، فرناز ارزیابی محیط رابط کاربر خدمات مرجع مجازی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه کاربران [دوره 1، شماره 3، 1391]
 • میرحسینی، زهره بررسی مقایسه¬ای جامعیت و مانعیت موتورهای کاوش تخصصی پزشکی در بازیابی اطلاعات مربوط به بیماریهای زنان و مامایی [دوره 1، شماره 2، 1391]
 • موسى چمنى، اعظم بررسی شیوۀ جستجو و ذخیره و بازیابی منابع الکترونیکی توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور شیراز [دوره 1، شماره 3، 1391]
 • مومنى، عصمت سنجش نگهداری دانش در مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی [دوره 1، شماره 3، 1391]

ن

 • نادری خراجی، فاطمه امکان سنجی ایجاد خدمات تحویل دیجیتالی مدرک در کتابخانه‏های دانشگاهی و مؤسسات پژوهشی استان اصفهان [دوره 1، شماره 2، 1391]
 • نادرى خراجى، فاطمه شرایط ارگونومیک در کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه اصفهان [دوره 1، شماره 3، 1391]
 • نازی سکینه قاسم پور، ایوب تحلیل دیدگاه جامعه کتابداری ایران در رابطه با ارائه خدمات کتابخانه های مبتنی بر تلفن همراه در کتابخانه های کشور [دوره 1، شماره 4، 1391]
 • ناصری، زهرا تحلیل ساختار سازماندهی اطلاعات در وب¬سایت کتابخانه¬های دانشگاهی ایران بر اساس الگوی نورمن و چین [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • نوشین فرد، فاطمه رابط کاربر در کتابخانه‌های دیجیتالی کودکان ایران: دیدگاه متخصّصان و ارائه الگوی پیشنهادی [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • نوشین فرد، فاطمه همپوشانی سنتی و نسبی پایگاه‌های اطلاعاتی «پاب مد» و «وب آف ساینس» در حوزه بیماری های غدد درون ریز [دوره 1، شماره 3، 1391]