نویسنده = حسن‌زاده، محمد
تعداد مقالات: 5
2. رابطه سبک مدیریت و تسهیم دانش در کتابخانههای شهر تهران

دوره 3، 1 و 2، زمستان 1392، صفحه 49-60

فاطمه علیزاده؛ محمد حسن زاده؛ عصمت مومنی


5. ارائه یک چارچوب مفهومی برای ارزیابی پرمایگی و آموزش آگاهی از امنیت اطلاعات کاربران

دوره 1، شماره 2، بهار 1391

محمد حسن زاده؛ داوود کریم¬زادگان مقدم؛ نرگس جهانگیری