نویسنده = شعبانی، احمد
تعداد مقالات: 4
1. بررسی میزان فرسودگی شغلی کتابداران دانشگاه اصفهان و رابطه آن با عوامل دموگرافیک

دوره 2، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 11-20

رقیه رضایی‌آدریانی؛ احمد شعبانی؛ محمدرضا عابدی


3. امکان سنجی ایجاد خدمات تحویل دیجیتالی مدرک در کتابخانه‏های دانشگاهی و مؤسسات پژوهشی استان اصفهان

دوره 1، شماره 2، بهار 1391

احمد شعبانی؛ منصوره طباخان؛ اشرف السادات بزرگی؛ فاطمه نادری خراجی