نویسنده = اشرفی‌ریزی، حسن
تعداد مقالات: 2
1. بررسی میزان سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوره 2، شماره 2، بهار 1392، صفحه 17-34

حسن اشرفی‌ریزی؛ امیر رمضانی؛ حامد آقاجانی؛ زهرا کاظم‌پور


2. مؤلفه¬های مهارت¬های ارتباطی و ارتباط آنها با ویژگی¬های جمعیت‌شناختی در کتابداران دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوره 2، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 79-92

حسن اشرفی ریزی؛ مرتضی امرایی؛ احمد پاپی؛ سوسن بهرامی؛ راحله سموعی