نویسنده = مرادیان تمجید، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی همدان از طریق مدل تحلیل شکاف

دوره 2، شماره 2، بهار 1392، صفحه 1-16

مهدی مرادیان تمجید؛ سعید غفاری؛ عاطفه زارعی