نویسنده = غفاری، سعید
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی همدان از طریق مدل تحلیل شکاف

دوره 2، شماره 2، بهار 1392، صفحه 1-16

مهدی مرادیان تمجید؛ سعید غفاری؛ عاطفه زارعی


3. سواد اطلاعاتی دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1390

ویدا صیفوری؛ سعید غفاری