نویسنده = اکبری داریان، سعیده
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل پرسش‌های مرجع سنتی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 43-54

صدیقه شاکری؛ فرناز محمدی؛ سعیده اکبری داریان