نویسنده = مومنى، عصمت
تعداد مقالات: 1
1. سنجش نگهداری دانش در مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی

دوره 1، شماره 3، تابستان 1391

فریبرز خسروى؛ عصمت مومنى؛ رضا غلامى