نویسنده = اسفندیاری مقدم، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی کمی و کیفی مجلات الکترونیکی رایگان انگلیسی زبان کشاورزی، فنی و مهندسی و هنر و معماری

دوره 3، 1 و 2، زمستان 1392، صفحه 25-36

فرشید دانش؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ ابوالفضل طاهری؛ مرضیه سعیدی‏زاده


2. نیمرخ سواد اطلاعاتی دانشجویان دکتری و اعضای هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم

دوره 2، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 93-104

محمد ساجدی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم