نویسنده = رضایی‌آدریانی، رقیه
تعداد مقالات: 3
1. بررسی میزان فرسودگی شغلی کتابداران دانشگاه اصفهان و رابطه آن با عوامل دموگرافیک

دوره 2، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 11-20

رقیه رضایی‌آدریانی؛ احمد شعبانی؛ محمدرضا عابدی