نویسنده = عابدی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان فرسودگی شغلی کتابداران دانشگاه اصفهان و رابطه آن با عوامل دموگرافیک

دوره 2، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 11-20

رقیه رضایی‌آدریانی؛ احمد شعبانی؛ محمدرضا عابدی