نویسنده = شاکری، صدیقه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل پرسش‌های مرجع سنتی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 43-54

صدیقه شاکری؛ فرناز محمدی؛ سعیده اکبری داریان