نویسنده = سموعی، راحله
تعداد مقالات: 1
1. مؤلفه¬های مهارت¬های ارتباطی و ارتباط آنها با ویژگی¬های جمعیت‌شناختی در کتابداران دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوره 2، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 79-92

حسن اشرفی ریزی؛ مرتضی امرایی؛ احمد پاپی؛ سوسن بهرامی؛ راحله سموعی