نویسنده = میرحسینی، زهره
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل محتوای تصاویر کتاب‌های داستانی کودکان رده سنی ب و ج در دهه 80

دوره 2، شماره 2، بهار 1392، صفحه 35-44

زهره میرحسینی؛ زهرا اباذری؛ فاطمه معدنی