نویسنده = کاظم‌پور، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوره 2، شماره 2، بهار 1392، صفحه 17-34

حسن اشرفی‌ریزی؛ امیر رمضانی؛ حامد آقاجانی؛ زهرا کاظم‌پور