نویسنده = عصاره، فریده
تعداد مقالات: 1
1. رابطه‌‌هوش فرهنگی و مدیریت دانش مطالعه‌ی موردی: کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان

دوره 2، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 33-42

فریده عصاره؛ ذکراله مروتی؛ سیده مریم حسینی