نویسنده = علیزاده، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. رابطه سبک مدیریت و تسهیم دانش در کتابخانههای شهر تهران

دوره 3، 1 و 2، زمستان 1392، صفحه 49-60

فاطمه علیزاده؛ محمد حسن زاده؛ عصمت مومنی