نویسنده = یزدخواستی، علی
تعداد مقالات: 1
1. وضعیت سواد اطلاعاتی دبیران دبیرستان‌های عادی و هوشمند مقطع دوم متوسطه شهر کاشان

دوره 3، 1 و 2، زمستان 1392، صفحه 91-102

حمید رحیمی؛ علی یزدخواستی؛ زهرا فیضی