نویسنده = اسفند‌یاری مقدم، علی‌رضا
تعداد مقالات: 1
1. سنجش کیفیت خدمات کتابخانه و مرکز اطّلاع‌رسانی دانشگاه امام صادق(ع) با استفاده از مدل لیب‌کوال

دوره 2، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 69-80

مسعود رزمی‌شندی؛ علی‌رضا اسفند‌یاری مقدم؛ یعقوب نوروزی