نویسنده = دانش، فرشید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کمی و کیفی مجلات الکترونیکی رایگان انگلیسی زبان کشاورزی، فنی و مهندسی و هنر و معماری

دوره 3، 1 و 2، زمستان 1392، صفحه 25-36

فرشید دانش؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ ابوالفضل طاهری؛ مرضیه سعیدی‏زاده