نویسنده = امیدعلی، قاسم
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌ها و الگوهای سنجش و اندازه‌گیری سرانه مطالعه در ایران

دوره 6، 1,2، بهار 1396، صفحه 67-80

قاسم امیدعلی؛ حمزه علی نورمحمدی