نویسنده = شاه‌بیگ، احمد
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی نیازهای آموزشی کتابداران شاغل در استان البرز

دوره 4، 1 و 2، بهار 1394، صفحه 51-62

فاطمه نادری؛ فاطمه نوشین‌فرد؛ احمد شاه‌بیگ