نویسنده = بتولی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی کاربرد نقشه‌های مفهومی جهت تسهیل و بهبود فعالیت‌های دانشگاهی

دوره 5، 1,2، بهار 1395، صفحه 65-82

زهرا بتولی؛ ملوک السادات حسینی بهشتی