دوره و شماره: دوره 3، 1 و 2 - شماره پیاپی 1، زمستان 1392، صفحه 1-102 
4. بررسی کمی و کیفی مجلات الکترونیکی رایگان انگلیسی زبان کشاورزی، فنی و مهندسی و هنر و معماری

صفحه 25-36

فرشید دانش؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ ابوالفضل طاهری؛ مرضیه سعیدی‏زاده


5. تأثیر فناوری‌های نوین‌ اطلاعاتی برکتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهرتهران

صفحه 37-48

محمد حسن‌زاده؛ علیرضا اسفندیاری‌مقدم؛ سمانه مهدیان‌رئوف