نویسنده = یعقوب نوروزی
شناسایی میزان آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران با پایگاه گوگل اسکالر

دوره 3، 1 و 2، اسفند 1392، صفحه 61-78

مرضیه آتشکار؛ مهدی علیپور حافظی؛ یعقوب نوروزی


سنجش کیفیت خدمات کتابخانه و مرکز اطّلاع‌رسانی دانشگاه امام صادق(ع) با استفاده از مدل لیب‌کوال

دوره 2، شماره 4، آذر 1392، صفحه 69-80

مسعود رزمی‌شندی؛ علی‌رضا اسفند‌یاری مقدم؛ یعقوب نوروزی


کاربردپذیری پایگاه‌های اطلاعاتی ناپیوسته اسلامی مبتنی بر اصطلاحنامه بر اساس استانداردهای ایزو 9241 و ایزو 16982

دوره 2، شماره 4، آذر 1392، صفحه 81-92

سید مهدی طاهری؛ داود شادپوری؛ مسعود رزمی‌شندی؛ یعقوب نوروزی