نویسنده = محسن حاجی‌زین‌العابدینی
مقایسه جامعیت و عملکرد پایگاه‌های اطلاعاتی ساینس‌دایرکت و اشپرینگر

دوره 4، 1 و 2، خرداد 1394، صفحه 63-74

مهدی رحمانی؛ محسن حاجی‌زین‌العابدینی