کلیدواژه‌ها = پایگاه تخصصی اصول فقه
کاربردپذیری پایگاه‌های اطلاعاتی ناپیوسته اسلامی مبتنی بر اصطلاحنامه بر اساس استانداردهای ایزو 9241 و ایزو 16982

دوره 2، شماره 4، آذر 1392، صفحه 81-92

سید مهدی طاهری؛ داود شادپوری؛ مسعود رزمی‌شندی؛ یعقوب نوروزی