کلیدواژه‌ها = جامعیت
میزان جامعیت و مانعیت بازیابی تصاویر در موتورهای کاوش Bingو Google Image

دوره 5، 3,4، آذر 1395، صفحه 33-42

علی جلالی دیزجی؛ رضا خالقی؛ مهدی طاهری


مقایسه جامعیت و عملکرد پایگاه‌های اطلاعاتی ساینس‌دایرکت و اشپرینگر

دوره 4، 1 و 2، خرداد 1394، صفحه 63-74

مهدی رحمانی؛ محسن حاجی‌زین‌العابدینی