مقایسه جامعیت و عملکرد پایگاه‌های اطلاعاتی ساینس‌دایرکت و اشپرینگر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گرایش مدیریت اطلاعات، دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‎شناسی، دانشگاه شهیدبهشتی

چکیده

هدف: حجم مقالات منتشرشده روزبه روز درحال افزایش است و ارزیابی بانک‌های اطلاعاتی که این منابع را ارائه می‌کنند ضروری به ‌نظر می‌رسد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه پایگاه‌های اطلاعاتی ساینس‌دایرکت واشپرینگروهمچنین بررسی رابط کاربری این پایگاه‌ها درچهار مقوله معیارهای جستجو، نمایش، راهبری وکاربرپسندی است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش پیمایشی تحلیلی است. در پژوهش حاضر برای بررسی رابط کاربری هر دو پایگاه، از سیاهه­وارسی محقق ساخته که به تایید 7 تن ازاساتید حوزه علم اطلاعات ودانش‌شناسی رسیده، استفاده شد. همچنین، برای سنجش جامعیت به‌ جستجوی تعداد 20 کلید­واژه در هر کدام از پایگاه‌ها پرداخته شده است.
نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش نشان داد که بانک اطلاعاتی ساینس­دایرکت جامعیت بیشتری نسبت به بانک اطلاعاتی اشپرینگر دارد ولی پایگاه اطلاعاتی اشپرینگر علاوه بر مقالات و سایر منابع اطلاعاتی کتب الکترونیکی را نیز پوشش می‌دهد. مقایسه دو پایگاه از نظر شاخصه رابط کاربری نشان داد که تفاوت زیادی بین دو پایگاه براساس شاخصه رابط کاربری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


دمرچی‌لو، منصوره؛ حاجی‌زین العابدینی، محسن(1389). مقایسه جامعیت نسبی پایگاه‌های فارسی زبان مگ ‌ایران، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (اس. آی. دی) و ایران مدکس در بازیابی اطلاعات حوزه دندانپزشکی، فصلنامه کتابداری واطلاع ‌رسانی،(49)،53-72.
ضیایی،ثریا؛ شریفی،وحید(1392). مقایسه جامعیت نسبی ورابط کاربری پایگاه‌های اطلاعاتی نشریات منتخب در حوزه علوم انسانی، نشریه علوم انسانی دانشگاه پیام نور مشهد، (4)،91-103.
علیجانی، رحیم؛ دهقانی، لیلا (1386). مقایسه رابط کاربر پایگاه‌های اطلاعاتی کتاب مدار بین‌المللی. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری  و سازماندهی اطلاعات، 18 (4)،233-252.
علیجانی، رحیم؛ موسویان، اعظم؛ علیزاده، فاطمه وکرمی، نورالله(1388). بررسی ومقایسه رابط کاربر وب‌موتورهای جستجوی عمومی یاهو، آلتاویستا، گوگل و آل‌د‌وب. فصلنامه کتاب،(77)،137-158.
فتاحی، رحمت‌الله (1385). ملاحظات اساسی در طراحی رابط کاربر نظام‌های رایانه‌های و پایگاه‌های اطلاعاتی. فصلنامه کتاب،(66)،251-268.
کوکبی، مرتضی؛ زراعت کار، ندا (1390). رابط‌های کاربر در کتابخانه‌های دیجیتالی کودکان پیشنهاد الگوی بهینه برای کودکان ایرانی. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، (85)،71-83.
مهراد، جعفر؛ زاهدی، زهره(؟). بررسی و مقایسه رابط کاربرد و میزبان داخلی کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی و پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران با چهار میزبان خارجی ابسکو، امرالد، الزویر و پروکوست. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی،10(3)،107-124.
میرحسینی، زهره (1391). بررسی مقایسه‌ای جامعیت و مانعیت موتورهای کاوش تخصصی پزشکی در بازیابی اطلاعات مربوط به بیماری‌های زنان و مامایی، فصلنامه نظام‌ها وخدمات اطلاعاتی،1(2)،45-57.
نوروزی، یعقوب(1390). تحلیلی بر کاربرمداری رابط کاربر در صفحات وب فارسی کتابخانه‌های دیجیتالی ایران و ارائه الگوی پیشنهادی. فصلنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 26 (3).  655 -674.
Bar - Ilan, J. (2009). Nthe overlap, the precision and estimated recall of searchengines: Acasestudy of the query "Erdos". Scientometrics, 20-20.
Clarke,S.,&Willett,P. (2007). Estimating there call performance of searchengines. ASLIBP roceedings, 18-18.
Vilar, Polons; Zumer, Maja. (2005) “comparison and evaluation of user interfaces of ejournals” journal of Documentation, 2(61) ،203-227.