اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 189
تعداد پذیرش 0
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 47
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 21

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 131
تعداد مشاهده مقاله 222096
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 231613
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 33 روز
متوسط زمان پذیرش روز
درصد پذیرش 0 %